Zabezpečíme pre Vás komplexný servis a profesionálne služby pri založení spoločnosti v súlade s platnými zákonmi a právnymi predpismi. Ušetríme Vám čas a peniaze. Nami ponúkané služby zakladania spoločností predstavujú kvalitu, profesionalitu, rýchlosť a diskrétnosť.

Nami ponúkaná služba all inclusive je vhodná najmä pre tých, ktorí chcú maximálne obmedziť administratívu súvisiacu so založením spoločnosti.

Založenie s.r.o. ( spoločnosť s ručením obmedzeným ) all inclusive

Spoločnosť s ručením obmedzeným ( s.r.o. ) je najčastejšou využívanou právnou formou podnikania na Slovensku. Za hlavné výhody s.r.o. sú považované pomerne nízke náklady na začatie podnikania a skutočnosť, že spoločník neručí osobne (teda svojim majetkom) za záväzky spoločnosti, ale len do výšky nesplateného základného imania, resp. do výšky svojho vkladu. Na založenie s.r.o. postačuje jeden spoločník, ktorý môže byť aj konateľom.

Založenie s.r.o. all inclusive od 399 EUR

Založenie a.s. ( akciová spoločnosť )

Akciová spoločnosť ( a.s.) je kapitálová spoločnosť, ktorej základné imanie tvorí určitý počet akcií so stanovenou nominálnou hodnotou. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti osobne (teda svojim majetkom), ale len do výšky nominálnej hodnoty vlastnených akcii. Akciová spoločnosť je právna forma vhodná najmä v oblastiach náročných na vstupný kapitál.

Založenie a.s. od 1900 EUR

.