Predaj firmy prípadne kúpa firmy je vážnym manažérskym rozhodnutím v živote podnikateľa alebo manažéra. Z tohoto dôvodu je nevyhnutné si premyslieť postup, alternatívy a scenáre postupu, prípadne zveriť celý proces do rúk skúseného poradcu. Premyslený postup pomôže maximalizovať výnosy celej transakcie.

Preto ak máte v úmysle:

- predať svoj podnik alebo zvýšiť jeho hodnotu?

- kúpiť firmu, alebo zlúčiť sa s inou spoločnosťou?

- oceniť podnik alebo unikátne know-how?

- založiť firmu alebo kúpiť ready made firmu?

Ponúkame Vám naše poradenské služby v oblasti fúzií a akvizícii, prípadne oceňovania podnikov podľa medzinárodných štandardov a najlepšej medzinárodnej praxe.