Prevedieme Vás procesom predaja resp. kúpy podniku

  • Stanovenie hodnoty obchodných podielov, akcií, majetku spoločnosti, alebo jej časti pre účely kúpy alebo predaja
  • Poradenstvo pri zvyšovaní hodnoty podniku
  • Predaj obchodných podielov alebo akcií spoločnosti
  • Predaj majetku spoločnosti alebo jej častí
  • Akvizícia spoločnosti alebo kúpa aktív
  • Vyhľadanie strategických partnerov alebo zlúčenie spoločností
  • Pred-transakčná analýza
  • Due diligence a príprava transakčnej dokumentácie
  • Založenie firmy a predaj ready made firiem