Štrukturovanie a zabezpečenie financovania

Podporu poskytujeme pri získavaní nasledujúcich typov financovania:
 

Zabezpečenie bankového financovania a podpora pri rokovaní s bankami

 • Investičné a prevádzkové bankové úvery a ich refinancovanie,
 • Financovanie a refinancovanie transakcií: akvizície a fúzie podnikov alebo akcií/podielov,
 • Projektové financovanie: financovanie projektov na báze projektového cash-flow,
 • Financovanie nehnuteľností: výstavba a kúpa retailových, priemyselných a rezidenčných nehnuteľností,
 • Obchodné financovanie: bankové záruky, akreditívy, predfinancovanie, forfajting, a pod.,
 • Dlhová rekapitalizácia: uvoľnenie peňažných prostriedkov oproti hodnote firmy formou dividendy alebo mimoriadnej dividendy (tzv. dividend recap), znížením základného imania alebo pôžičkou akcionárom.

Zabezpečenie Venture capital, Mezzanine, Private equity zdrojov, konvertibilných úverov a dlhopisov

 • Podpora pri získavaní investorov pre projekty a firmy
 • Vyhľadávanie investorov pre start-up

Zabezpečenie leasingového financovania a faktoringu

 • Leasing technológie,
 • Leasing nehnuteľností,
 • Spätný leasing technológie a nehnuteľností,
 • Faktoring pohľadávok.

Analýza a finančné plánovanie

Pripravíme analýzu a vypracujeme možné scenáre finančného vývoja vášho podnikania alebo projektu. V rámci analýzy poskytujeme nasledujúce služby:
 
 • Analýza financovateľnosti podnikateľských zámerov,
 • Analýza dlhovej kapacity a súčasného financovania,
 • Analýza úverovej dokumentácie, podmienok a finančných kovenantov,
 • Príprava štúdie uskutočniteľnosti (Feasibility study),
 • Príprava finančného plánu pre banky a investorov,
 • Návrh optimálnej štruktúry financovania,
 • Prevedenie procesom refinancovania,
 • Vypracovanie prezentácií pre poskytovateľov kapitálu,
 • Dojednanie dokumentov týkajúcich sa financovania,
 • Nastavenie čerpania a splácania úverov v závislosti od predpokladaného vývoja cash-flow.
×

+421 910 703 333

 • icon
 • icon