Predaj a kúpa firmy / Fúzie a akvizície (M&A)

Prevedieme Vás transakčným procesom predaja firmy podľa spoločne vyšpecifikovaných parametrov; od prípravy transakcie, cez samotnú exekúciu, až po konečné vysporiadanie.

  • Transakčné poradenstvo pri predaji spoločnosti alebo jej časti
  • Transakčné poradenstvo pre investorov pri akvizíciách iných spoločností
  • Poradenstvo pri vyhľadaní vhodných strategických partnerov a finančných investorov
  • Transakčné poradenstvo pri predaji rodinnej firmy
  • Vyhľadávanie investorov pre projekty a start-upy
 

Predaj firmy štandardne zahrňuje tieto kľúčové služby:

Vyhodnotenie predajnosti firmy – vyhodnotíme reálnosť predaja vašej spoločnosti alebo projektu na základe komplexnej analýzy.
Zostavenie projektového tímu – spolupracujeme so skúsenými právnymi kanceláriami, účtovnými a daňovými poradcami. Pripravíme pre vás výberové konanie na partnerov so špecializáciou zodpovedajúcou vaším potrebám.
Identifikácia potenciálnych investorov – zostavíme zoznam potenciálnych kupujúcich – strategických, prípadne finančných investorov zo Slovenska alebo zahraničia.
Príprava transakčných dokumentov – vypracujeme investičné materiály, ktoré podporia záujem investorov a pozitívne ovplyvnia výslednú hodnotu transakcie. Pripravíme zmluvu o dôvernosti poskytnutých informácií a zabezpečíme jej podpis záujemcami o kúpu firmy.
Oslovenie investorov – na dôvernej báze, za vás oslovíme spoločne vybraných sektorových a finančných investorov. Pomôžeme vám s vyhodnotením nezáväzných i záväzných ponúk.
Príprava Due Diligence – zabezpečíme prípravu a vedenie due diligence procesu. Zaistíme výber spoľahlivého poskytovateľa elektronického Dataroom-u.
Zastupovanie klienta – zastúpime vás pri rokovaniach s tretími stranami od začiatku procesu až do podpisu zmluvy. Pomôžeme vám s vyjednávaním predajnej ceny a jej výplaty, a v neposlednom rade s vyjednávaním zmluvnej dokumentácie a záruk.
Vysporiadanie transakcie – zaistíme vysporiadanie kúpnej ceny oproti podielu spoločnosti resp. jej aktív pomocou finančných inštrumentov ako sú viazané účty (tzv. escrow), banková úschova, notárska úschova a ďalšie, s cieľom maximálneho zabezpečenia predávajúceho.


Kúpa firmy štandardne zahrňuje tieto kľúčové služby:

Analýza akvizičného zámeru klienta – vyhodnotíme uskutočniteľnosť zámeru klienta na základe due diligence, analýzy odvetvia, konkurencie a dostupných investičných príležitostí.
Vyhľadávanie akvizičných cieľov – na základe analýzy a požiadaviek klienta pripravíme zoznam potenciálnych akvizičných cieľov
Štruktúrovanie transakcie – nastavíme komplexnú štruktúru transakcie, štruktúru financovania a harmonogram s ohľadom na minimalizáciu obchodných a právnych rizík.
Due Diligence – zabezpečenie pred-akvizičnej previerky cieľovej spoločnosti s cieľom minimalizovať riziká transakcie a post-akvizičnej integrácie.
Finančný model – pripravíme komplexný finančný a prevádzkový model cieľovej spoločnosti za účelom reálneho trhového ocenenia. Zároveň vyhodnotíme možné synergické efekty zo zapojenia akvírovanej spoločnosti do vášho existujúceho portfólia spoločností.
Príprava transakčných dokumentov – pripravíme všetky potrebné akvizičné dokumenty vo forme a obsahu, ktorý zodpovedá vami zadaným kritériám a charakteru transakcie, a ďalej sa budeme podieľať na nastavení zmluvnej dokumentácie a ďalších dokumentov.
Zastupovanie klienta – zastúpime vás voči tretím stranám pri: a) Oslovenie akvizičného cieľa, b) Vyjednávanie o výške akvizičnej ceny, c) Nastavenie podmienok a záruk poskytovaných predávajúcim, d) Vyjednávanie štruktúry a časového harmonogramu výplaty kúpnej ceny.
Vysporiadanie transakcie – zaistíme vysporiadanie kúpnej ceny oproti podielu spoločnosti resp. jej aktív pomocou finančných inštrumentov ako sú viazané účty (tzv. escrow), banková úschova, notárska úschova a ďalšie, s cieľom maximálneho zabezpečenia kupujúceho.


Poradenstvo pre projekty

Zaoberáme sa poradenstvom a vyhľadávaním financovania a investorov pre greenfield projekty a realitné projekty. Minimálna veľkosť projektu je 1 mil eur a spolupráci predchádza individuálne zhodnotenie uskutočniteľnosti zámeru.

 

Vyhľadávanie financovania a investorov pre projekt štandardne zahrňuje tieto kľúčové služby:

Analýza projektu – vyhodnotíme uskutočniteľnosť zámeru klienta na základe, analýzy odvetvia, konkurencie a dostupnosti fin. zdrojov.
Finančný model a ocenenie – na základe dostupných údajov, pripravíme komplexný finančný model a ocenenie projektu.
Štruktúrovanie transakcie – nastavíme komplexnú štruktúru transakcie a štruktúru financovania.
Príprava transakčných dokumentov – vypracujeme pitch prezentáciu a investičné materiály, ktoré podporia záujem investorov. Pripravíme zmluvu o dôvernosti poskytnutých informácií a zabezpečíme jej podpis investormi.
Príprava Due Diligence – v prípade potreby zabezpečíme prípravu a vedenie due diligence procesu. Zaistíme výber spoľahlivého poskytovateľa elektronického Dataroom-u.
Zastupovanie klienta – zastúpime vás pri rokovaniach s investormi. Pomôžeme vám s vyjednávaním výšky investície, prislúchajúceho podielu, výplaty investície, a s vyjednávaním zmluvnej dokumentácie a podmienok.
Vysporiadanie transakcie – zaistíme vysporiadanie kúpnej ceny oproti podielu spoločnosti resp. jej aktív pomocou finančných inštrumentov ako sú viazané účty (tzv. escrow), banková úschova, notárska úschova a ďalšie.

×

+421 910 703 333

  • icon
  • icon