O stránke
Všetko o predaji alebo kúpe firiem
Informácie emailom
Váš email:

Zverejňovanie informácií pri predaji firmy

Veľmi častou obavou predávajúceho v procese predaja firmy býva možnosť zneužitia informácií, ktoré poskytne potenciálnemu kupujúcemu. Táto obava je zvlášť výrazná v prípade ak záujemcom o kúpu firmy je konkurenčná spoločnosť. Napriek tomu, že nie je možné úplne vylúčiť riziko zneužitia informácií, existujú postupy ktoré mieru rizika znížia na akceptovateľnú úroveň. O nich si povieme nižšie. Citaj dalej »

Predaj firmy – právne aspekty

Pri kúpe a predaji podniku sa vo všeobecnosti stretávame s dvoma spôsobmi uskutočnenia takejto transakcie. Prvá používaná metóda je predaj firmy formou „kúpy obchodných podielov“ (tzv. Share Deal) a druhou metódou je kúpa firmy (aktív)“ (tzv. Asset Deal). Obe tieto metódy sa používajú v medzinárodnom meradle a sú zadefinované aj v slovenskej legislatíve, konkrétne v ustanoveniach Obchodného zákonníka. Výhody a nevýhody oboch metód si objasníme nižšie. Citaj dalej »

Základné spôsoby predaja podniku

Najjednoduchší spôsob predaja firmy je priame rokovanie s preferovaným investorom (Private sale). Výhodou takéhoto postupu je šanca na rýchle uzatvorenie transakcie.  Na strane druhej, nevýhodou je, že potenciálny investor nepociťuje konkurenčný tlak a to znamená slabšiu vyjednávaciu pozíciu pre predávajúceho. Je predpoklad, že pri tomto spôsobe predaja firmy budú náročnejšie rokovania a potenciálne aj menej výhodná cena podniku pre predávajúceho (www.ocenovanie-firiem.sk) a ostatné podmienky transakcie. Citaj dalej »

Predaj firmy – aký je správny postup? (Predaj firmy v 12 krokoch)

Predaj podniku je pomerne zložitý proces s ktorým sa bežný podnikateľ stretáva veľmi zriedka. Zložitosť predaja podniku vyplýva z toho, že vyžaduje špecifické znalosti a skúsenosti s vedením podobných transakcií. Vzhľadom k jedinečnosti jednotlivých firiem a situácii v ktorej sa nachádzajú neexistuje jediný univerzálny postup ako predať firmu. Je však možné sa inšpirovať najlepšou praxou a overenými postupmi, ktoré sa v trhových podmienkach používajú dlhé roky.

Štandardným a najbežnejším spôsobom predaja veľkých a stredných súkromných firiem je súkromný tender.

Citaj dalej »

?>